Ημερολόγιο

11:01, 29th November 2023
November 2023
WeekMTWTFSS
4412345
456789101112
4613141516171819
4720212223242526
4827282930

Μέτεο

Γνωμικά

 

Συνδεδεμένοι

2.png3.png4.png6.png4.png3.png6.png
Today612
Yesterday1049
This week2662
This month39308
Total2346436

Visitor Info

  • IP: 3.80.4.147
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

8
Online

Wednesday, 29 November 2023 10:01

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΟΕΜΝ

Το δικαίωμα λήψης από τον Ειδικό Κλάδο Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων  Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ), της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης, αρχίζει από την ημερομηνία που θεμελιώνεται αντίστοιχο δικαίωμα λήψης μερίσματος από το ΜΤΝ. Το δικαίωμα αυτό αποδεικνύεται, με την σχετική πράξη απονομής μερίσματος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΝ και παύει, με την ημερομηνία διακοπής του μερίσματος του ΜΤΝ.

Ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για χορηγία οικονομικής ενίσχυσης από τον ΕΚΟΕΜΝ είναι ίσος με το συνολικό χρόνο ασφάλισης του κάθε ασφαλισμένου στο ΜΤΝ.

Εφόσον κατά το χρόνο χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης δεν έχει συμπληρωθεί χρόνος ενεργού ασφάλισης στον ΕΚΟΕΜΝ ίσος με το συνολικό χρόνο ασφάλισης στο ΜΤΝ, γίνεται εξαγορά του υπολοίπου χρόνου, με κράτηση ποσοστού 3% επί του καταβαλλομένου, κάθε φορά από το ΜΤΝ, μερίσματος και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναγνώριση. 

Χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας, που αναγνωρίζεται από το ΜΤΝ, μεγαλύτερος των έξι (6) μηνών, θεωρείται ως ολόκληρο έτος, εφόσον καταβληθούν ανάλογες εισφορές για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι συμπληρώσεως πλήρους έτους (δώδεκα μηνών). Χρόνος μικρότερος των έξι (6) μηνών δε λαμβάνεται υπόψη.

Οριστική παύση ή αναστολή του δικαιώματος, σε παροχή μερίσματος από το ΜΤΝ, για οποιαδήποτε αιτία που προβλέπεται από την νομοθεσία του ΜΤΝ, έχει ως αποτέλεσμα την οριστική ή προσωρινή απώλεια της οικονομικής ενίσχυσης του ΕΚΟΕΜΝ, εφαρμοζομένων αναλογικά των ισχυουσών περί απονομής - καταβολής του μερίσματος διατάξεων του ΜΤΝ.

Ειδικά για τις περιπτώσεις των χηρευουσών οικογενειών το δικαίωμα απονομής-καταβολής μερίσματος ΕΚΟΕΜΝ μεταβιβάζεται αυτόματα από το θανόντα δικαιούχο στα μέλη εκείνα της οικογένειας του που δικαιούνται σύνταξη, κατά τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις συντάξεις του Δημοσίου, σε αντίστοιχο ποσοστό μερίσματος με αυτό που καταβάλλεται από το ΜΤΝ.

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΚΟΕΜΝ

 Η ετήσια οικονομική ενίσχυση του μερισματούχου, από τον ΕΚΟΕΜΝ, υπολογίζεται:

α. Για τους μετόχους του ΜΤΝ που εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι και την 31/12/2016 (παλαιό μισθολόγιο) με βάση τον μισθολογικό βαθμό και την τυχόν προσαύξησή του, που απονεμήθηκε το μέρισμα από το ΜΤΝ. Πλήρης οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε μερίδια, που αντιστοιχούν σε 35ετή συντάξιμη υπηρεσία, που αναγνωρίζεται από το ΜΤΝ. Για συντάξιμη υπηρεσία που αναγνωρίζεται από το ΜΤΝ, από 36 μέχρι και 40 έτη, τα μερίδια αυξάνονται ανάλογα. Για συντάξιμο χρόνο μικρότερο των 35 ετών, τα μερίδια μειώνονται ανάλογα.

β. Για τους μετόχους του ΜΤΝ που εξέρχονται από την υπηρεσία μετά την 31/12/2016 (νέο μισθολόγιο) και καθίστανται μερισματούχοι του ΜΤΝ, η ετήσια οικονομική ενίσχυση από τον ΕΚΟΕΜΝ υπολογίζεται με βάση το βαθμό ή την θέση σύμφωνα με τα οποία απονέμεται το μέρισμα από το ΜΤΝ. Πλήρης οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε μερίδια που αντιστοιχούν σε 35ετή συντάξιμη υπηρεσία που αναγνωρίζεται από το Ταμείο. Για συντάξιμη υπηρεσία που αναγνωρίζεται από το Ταμείο από τριάντα έξι (36) μέχρι και σαράντα δύο (42) έτη τα μερίδια αυξάνονται ανάλογα. Για συντάξιμο χρόνο μικρότερο των τριάντα πέντε (35) ετών τα μερίδια μειώνονται ανάλογα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΡΙΔΙΩΝ

α. Τα μερίδια κατά βαθμό μέχρι και την 31/12/2016 (παλαιό μισθολόγιο) για 35 έτη συντάξιμης υπηρεσίας είναι:

A/A

Οικονομικός Βαθμός 

Μερίδια

(1)

Ναύαρχος Α/ΓΕΕΘΑ

100,00

(2)

Αντιναύαρχος Α/ΓΕΝ

94,00

(3)

Αντιναύαρχος ΑΣ

90,00

(4)

Αντιναύαρχος

87,00

(5)

Υποναύαρχος + 2/3 διαφ.

85,34

(6)

Υποναύαρχος + 1/3 διαφ.

83,67

(7)

Υποναύαρχος

82,00

(8)

Αρχιπλοίαρχος + 2/3 διαφ.

78,33

(9)

Αρχιπλοίαρχος

71,00

(10)

Πλοίαρχος + 2/3 διαφ.

69,33

(11)

Πλοίαρχος + 1/3 διαφ.

67,66

(12)

Πλοίαρχος

66,00

(13)

Αντιπλοίαρχος + 2/3 διαφ.

64,00

(14)

Αντιπλοίαρχος + 1/3 διαφ.

63,00

(15)

Αντιπλοίαρχος

60,00

(16)

Πλωτάρχης + 1/2 διαφ.

56,66

(17)

Πλωτάρχης

50,00

(18)

Υποπλοίαρχος + 2/3 διαφ.

48,66

(19)

Υποπλοίαρχος

46,00

(20)

Ανθυποπλοίαρχος + 2/3 διαφ.

45,00

(21)

Ανθυποπλοίαρχος

43,00

(22)

Σημαιοφόρος + 2/3 διαφ.

42,33

(23)

Σημαιοφόρος

41,00

(24)

Ανθυπασπιστής + 2/3 διαφ.

40,00

(25)

Ανθυπασπιστής

38,00

(26)

Αρχικελευστής + 2/3 διαφ.

37,33

(27)

Αρχικελευστής

36,00

(28)

Επικελευστής + 2/3 διαφ.

35,33

(29)

Επικελευστής

34,00

(30)

Κελευστής

32,00

(31)

Δίοπος / ΕΠ.ΟΠ.

30,00

β. Ειδικά για τους μετόχους του ΜΤΝ που εξέρχονται από την υπηρεσία μετά την 31/12/2016 (νέο μισθολόγιο) και καθίστανται μερισματούχοι του Ταμείου, τα μερίδια για τριάντα πέντε (35) έτη συντάξιμης υπηρεσίας ορίζονται ανά κατηγορία μισθολογικής κατάταξης των μετόχων, κατά βαθμό ή θέση, ως εξής:

Α’ Κατηγορία Μισθολογικής Κατάταξης.

A/A

Βαθμός (ή Θέση ευθύνης)

Μερίδια

(1)

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (Α/Γ.Ε.ΕΘ.Α.).

100,00

(2)

Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, (Α/Γ.Ε.Ν.) και Λιμενικού Σώματος.

98,00

(3)

Αρχηγός Στόλου και Υπαρχηγοί Πολεμικού Ναυτικού και Λιμενικού Σώματος.

96,00

(4)

Αντιναύαρχος

94,00

(5)

Υποναύαρχος 

90,00

(6)

Αρχιπλοίαρχος

87,00

(7)

Πλοίαρχος

82,00

(8)

Αντιπλοίαρχος

76,00

(9)

Πλωτάρχης

68,00

(10)

Υποπλοίαρχος

60,00

(11)

Ανθυποπλοίαρχος

52,00

(12)

Σημαιοφόρος

46,00

Β’ Κατηγορία Μισθολογικής Κατάταξης.

A/A

Βαθμός

Μερίδια

(1)

Πλοίαρχος

72,00

(2)

Αντιπλοίαρχος

70,00

(3)

Πλωτάρχης

68,00

(4)

Υποπλοίαρχος

66,00

(5)

Ανθυποπλοίαρχος

64,00

(6)

Σημαιοφόρος

62,00

(7)

Ανθυπασπιστής

58,00

(8)

Αρχικελευστής

54,00

(9)

Επικελευστής

50,00

(10)

Κελευστής

42,00

Γ’ Κατηγορία Μισθολογικής Κατάταξης.

A/A

Βαθμός

Μερίδια

(1)

Ανθυπασπιστής

63,00

(2)

Αρχικελευστής

61,00

(3)

Επικελευστής

58,00

(4)

Κελευστής

52,00

(5)

Δίοπος

40,00

Για το έτος 2021 η τιμή μεριδίου έχει καθοριστεί στο ύψος του 1,74 ευρώ.

 

*** Για πληροφορίες σχετικά με την οικονομική ενίσχυση του ΕΚΟΕΜΝ αρμόδιο είναι το Τμήμα Μετόχων ΕΚΟΕΜΝ. Παρακαλούμε καλέστε στο τηλέφωνο: 210 3322082.

*** Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).

Αναζήτηση

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

announcement new 3 apostrateia

announcement new 3 energeia

announcement new 3 merismata

top