Ημερολόγιο

17:47, 22nd March 2019
March 2019
WeekMTWTFSS
09123
1045678910
1111121314151617
1218192021222324
1325262728293031

Μέτεο

Συνδεδεμένοι

1.png0.png2.png5.png9.png0.png1.png
Today228
Yesterday324
This week1648
This month7587
Total1025901

Visitor Info

  • IP: 54.166.133.84
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

2
Online

Friday, 22 March 2019 16:47

Article Index


Προϋπηρεσία


1. Αναγνωρίζονται ως χρόνος μετοχικής σχέσης των μετόχων που αναφέρονται στο άρθρο 8, στον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας, οι κάτωθι υπηρεσίες σε οποιονδήποτε Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων ή Σώμα Ασφαλείας ή Λιμενικό Σώμα, ασχέτως της χρονικής περιόδου κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν αυτές, καθώς και ο χρόνος σπουδών, εφόσον δεν συμπίπτει με άλλη υπηρεσία, αναγνωριζόμενη ως υπηρεσία μετοχικής σχέσης με τον Ειδικό αυτό Λογαριασμό:
α. Ο χρόνος φοίτησης στις Παραγωγικές Σχολές Μονίμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών.
β. Ο χρόνος σπουδών στις Ανώτατες Σχολές, υπό την προϋπόθεση ότι το πτυχίο της οικείας Σχολής ή η ιδιότητα του τελειόφοιτου ή του φοιτητή αυτής αποτελούν τυπικό προσόν για την κατάταξη στο Σώμα, στο οποίο κατετάγη ο μέτοχος (ά. 2 § 6 ν. 2913/2001).
γ. Ο χρόνος αναδρομικής ονομασίας ως μονίμων Αξιωματικών, Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών.
δ. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε με την ιδιότητα του μονίμου Αξιωματικού, Ανθυπασπιστή, Υπαξιωματικού και στρατιώτη.
ε. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε με την ιδιότητα του Εφέδρου Αξιωματικού ή Ανθυπασπιστή, ή Δοκίμου Εφέδρου Αξιωματικού ή Επικούρου Αξιωματικού.
στ. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε με την ιδιότητα του εθελοντή, ή ανακαταταγμένου Υπαξιωματικού και στρατιώτη.
ζ. Ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε με την ιδιότητα του Κληρωτού και Εφέδρου οπλίτη.
η. Προκειμένου περί Αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος, αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης στον Ειδικό Λογαριασμό Αλληλοβοηθείας Ναυτικού και ο χρόνος φοίτησής τους στις Σχολές Εμπορικού Ναυτικού, καθώς και ο χρόνος δεκαοκτάμηνης θαλάσσιας υπηρεσίας στο Εμπορικό Ναυτικό.
2. Ο χρόνος υπηρεσίας στην περίπτωση στ' της προηγούμενης παραγράφου δεν αναγνωρίζεται ως χρόνος μετοχικής σχέσης προκειμένου περί μετόχων οι οποίοι, πέραν της συμμετοχής τους στους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου υφιστάμενους Ειδικούς λογαριασμούς των Ενόπλων Δυνάμεων, τυγχάνουν ή δικαιούνται να καταστούν μέτοχοι και άλλου Ειδικού Λογαριασμού, ο οποίος χορηγεί εφάπαξ παροχές.
3. Η αναγνώριση του χρόνου μετοχικής σχέσης στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου γίνεται με απόφαση της οικείας Διοικούσας Επιτροπής, επί τη βάσει των κατά περίπτωση απαιτουμένων δικαιολογητικών και με καταβολή πρόσθετης μηνιαίας κράτησης, ποσοστού 4%, που υπολογίζεται στις λαμβανόμενες αποδοχές κατά τον χρόνο καταβολής της πρόσθετης κράτησης, για τόσο χρονικό διάστημα, όσο ο αναγνωριζόμενος χρόνος υπηρεσίας. Το υπόλοιπο από τις τυχόν μη καταβληθείσες κρατήσεις μέχρι της εξόδου του Στρατιωτικού εκπίπτεται από το εφάπαξ βοήθημα που θα του καταβληθεί.
4. Σε όσες περιπτώσεις, για τον αναγνωριζόμενο χρόνο είχε επιβαρυνθεί ο μέτοχος με κρατήσεις υπέρ οποιουδήποτε εκ των τριών Ειδικών Λογαριασμών Αλληλοβοηθείας των Ενόπλων Δυνάμεων, το ποσοστό της ανωτέρω πρόσθετης μηνιαίας κράτησης μειώνεται στο ήμισυ (2%).
5. Όσοι από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου και εφεξής εξέρχονται από τις Παραγωγικές Σχολές μονίμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, για την αναγνώριση του πραγματικού χρόνου φοίτησης στις εν λόγω Σχολές ως χρόνου μετοχικής σχέσης, υπόκεινται, επί χρονικό διάστημα ίσο προς τον αναγνωριζόμενο χρόνο, σε πρόσθετη εισφορά, υπολογιζόμενη κατά τις διατάξεις της παρ. 1 άρθρ. 14 επί των εκάστοτε αποδοχών του βαθμού τους (ά. 2 ν. 788/1978).


Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

 

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

 
 
 
top