Ημερολόγιο

13:20, 20th March 2023
March 2023
WeekMTWTFSS
0912345
106789101112
1113141516171819
1220212223242526
132728293031

Μέτεο

Γνωμικά

 

Συνδεδεμένοι

2.png0.png3.png5.png5.png6.png8.png
Today643
Yesterday1428
This week643
This month26041
Total2035568

Visitor Info

 • IP: 3.238.202.76
 • Browser: Unknown
 • Browser Version:
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

10
Online

Monday, 20 March 2023 12:20

Δικαιολογητικά για τη Χορήγηση / Παροχή του Βοηθήματος

1.  Με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του τέκνου. 

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση δικαιούχου. - Υπόδειγμα Αιτήσεως.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχου (τέκνο).
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης γονέα.
 • Απόσπασμα / Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου γονέα (για εν ενεργεία μετόχους).
 • Φύλλο μισθοδοσίας, (μόνο για εν ενεργεία μετόχους ΜΤΝ), του μηνός που νομιμοποιείται η καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος στο τέκνο (μήνας υποβολής του αιτήματος για τη λήψη της παροχής), προκειμένου να διαπιστωθεί ο δικαιούμενος βασικός μισθός (μισθολογικό κλιμάκιο) του υπόχρεου για την ασφάλιση γονέα.
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού του τέκνου (ως πρώτος δικαιούχος), με ονομασία τράπεζας και IBAN λογαριασμού.
 • Υπεύθυνη Δήλωση τέκνου, μόνο σε περίπτωση ύπαρξης συνδικαιούχου στον τραπεζικό του λογαριασμό. – Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. 

(Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω του ιστότοπου:https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses.
Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε στο πεδίο του κειμένου της Υπεύθυνης Δήλωσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε το περιεχόμενο που θα βρείτε ΕΔΩ.)

 • Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. του αιτούντος (δικαιούχου).
 • Φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου, με αιτιολογία έκδοσης «ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)»(Θα πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται εν ισχύ κατά το χρόνο καταβολής / πληρωμής του βοηθήματος).
 • ΕπισήμανσηΓια τα ασφαλισμένα τέκνα με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία (ποσοστό 67% και άνω), απαιτείται επιπρόσθετα η υποβολή στο Ταμείο πρωτότυπης Γνωμάτευσης / Βεβαίωσης αναπηρίας από την Ανώτατη Ναυτική ή άλλη αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή,ή επικυρωμένο αντίγραφο από την εκδίδουσα αρχή ή Κ.Ε.Π., προκειμένου να χορηγηθεί το επιπλέον δικαιούμενο ποσό παροχής των πέντε (5) μηνιαίων μερισμάτων παροχής.

Για τις περιπτώσεις διαβίβασης αιτήσεων / δικαιολογητικών στο ΜΤΝ μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα υποβαλλόμενα παραστατικά πρέπει απαραιτήτως να έχουν παραχθεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf για την αποστολή τους, ώστε να είναι ευκρινή.

Παραστατικά που θα αναπαράγονται με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κλπ, δεν θα γίνονται αποδεκτά από το Ταμείο, λόγω προβλημάτων ευκρίνειας και δυσχερειών που παρουσιάζονται κατά την προσπάθεια αναπαραγωγής / εκτύπωσής τους.

***Προσοχή: Τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις, φορολογικές ενημερότητες κ.λ.π., δύναται να υποβάλλονται στο Ταμείο είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω φυσικού ταχυδρομείου, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με την προϋπόθεση ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26.03.2014) και την εγκύκλιο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014/ΥΔΜΗΔ (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ).

 

2.  Πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του τέκνου.

Υποβαλλόμενα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση δικαιούχου. - Υπόδειγμα Αιτήσεως.
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας δικαιούχου (τέκνο).
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης γονέα.
 • Υπεύθυνη Δήλωση Συναίνεσης του υπόχρεου για την ασφάλιση γονέα, για τη διακοπή της ασφάλισης του τέκνου πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του (αυτεπάγγελτη λήξη) - Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. 

(Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω του ιστότοπου:https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses.
Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε στο πεδίο του κειμένου της Υπεύθυνης Δήλωσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε το περιεχόμενο που θα βρείτε ΕΔΩ.)

 • Απόσπασμα / Αντίγραφο Φύλλου Μητρώου γονέα (για εν ενεργεία μετόχους).
 • Φύλλο μισθοδοσίας, (μόνο για εν ενεργεία μετόχους ΜΤΝ),του μηνός που νομιμοποιείται η καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος στο τέκνο (μήνας υποβολής του αιτήματος για τη λήψη της παροχής), προκειμένου να διαπιστωθεί ο δικαιούμενος βασικός μισθός (μισθολογικό κλιμάκιο) του υπόχρεου για την ασφάλιση γονέα.
 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού του τέκνου (ως πρώτος δικαιούχος), με ονομασία τράπεζας και IBAN λογαριασμού.
 • Υπεύθυνη Δήλωση τέκνου, μόνο σε περίπτωση ύπαρξης συνδικαιούχου στον τραπεζικό του λογαριασμό. - Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. 

(Η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής δύναται να πραγματοποιηθεί μέσω του ιστότοπου:https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses.
Προς διευκόλυνσή σας μπορείτε στο πεδίο του κειμένου της Υπεύθυνης Δήλωσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε το περιεχόμενο που θα βρείτε ΕΔΩ.)

 • Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. του αιτούντος (δικαιούχου).
 • Φορολογική ενημερότητα του δικαιούχου, με αιτιολογία έκδοσης «ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΠΛΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ)». (Θα πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται εν ισχύ κατά το χρόνο καταβολής / πληρωμής του βοηθήματος).
 • ΕπισήμανσηΓια τα ασφαλισμένα τέκνα με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία (ποσοστό 67% και άνω), απαιτείται επιπρόσθετα η υποβολή στο Ταμείο πρωτότυπης Γνωμάτευσης / Βεβαίωσης αναπηρίας από την Ανώτατη Ναυτική ή άλλη αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, ή επικυρωμένο αντίγραφο από την εκδίδουσα αρχή ή Κ.Ε.Π., προκειμένου να χορηγηθεί το επιπλέον δικαιούμενο ποσό παροχής των πέντε (5) μηνιαίων μερισμάτων παροχής.

Για τις περιπτώσεις διαβίβασης αιτήσεων / δικαιολογητικών στο ΜΤΝ μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), τα υποβαλλόμενα παραστατικά πρέπει απαραιτήτως να έχουν παραχθεί με σαρωτή εγγράφων (scanner) και αποθηκευτεί ως αρχεία pdf για την αποστολή τους, ώστε να είναι ευκρινή.

Παραστατικά που θα αναπαράγονται με τη χρήση φωτογραφικής μηχανής, κινητού τηλεφώνου, tablet κλπ, δεν θα γίνονται αποδεκτά από το Ταμείο, λόγω προβλημάτων ευκρίνειας και δυσχερειών που παρουσιάζονται κατά την προσπάθεια αναπαραγωγής / εκτύπωσής τους.

***Προσοχή: Τυχόν απαιτούμενα δικαιολογητικά, έγγραφα, υπεύθυνες δηλώσεις, φορολογικές ενημερότητες κ.λ.π., δύναται να υποβάλλονται στο Ταμείο είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω φυσικού ταχυδρομείου, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με την προϋπόθεση ότι αυτά είναι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α΄74/26.03.2014) και την εγκύκλιο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014/ΥΔΜΗΔ (ΑΔΑ: ΒΙΗ0Χ-6ΥΖ).

 

Ενημερωτικό Δελτίο

Απονομή- Χορήγηση Παροχής Β.Ο.Ε.Α.

(Βοήθημα Οικογενειακής & Επαγγελματικής Αυτοτέλειας ΜΤΝ)

 

1. Εκ των διατάξεων της Κ.Υ.Α. 871.1/27 από 11.01.1985 Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών (ΦΕΚ Β΄359 / 31.05.1985) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ορίζεται ότι το Βοήθημα Οικογενειακής και Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.) καταβάλλεται από το Ταμείο στα ασφαλισμένα τέκνα των εν ενεργεία μετόχων και των αποστράτων μερισματούχων του ως ακολούθως:

α. με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους (αυτεπάγγελτη λήξη ασφάλισης).

β. νωρίτερα, μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους και με την έγγραφη συναίνεση του υποκείμενου, υπόχρεου σε κρατήσεις για την ασφάλιση ενεργού μετόχου ή μερισματούχου γονέα, για τη λήξη της ασφάλισης πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους.

2. Το ποσό του δικαιούμενου κατά περίπτωση εφάπαξ βοηθήματος (Β.Ο.Ε.Α.), καθορίζεται σε αριθμό μηνιαίων μερισμάτων που λαμβάνει ο μερισματούχος ή η χηρεύουσα οικογένεια κατά την ημερομηνία που νομιμοποιείται η καταβολή του εφάπαξ βοηθήματος στο τέκνο και του μερίσματος που θα ελάμβανε ο εν ενεργεία μέτοχος, λογιζόμενος ως μερισματούχος.

3. Ο υπολογισμός του ποσού του εφάπαξ βοηθήματος διενεργείται με βάση τις διαμορφωθείσες τιμές μερισμάτων την 01.01.2017, προσαυξημένες για την παροχή κατά ποσοστό 39,19% (τυχόν απόφαση ΔΣ/ΜΤΝ για μεταβολή των μερισμάτων πέραν της ως άνω ημερομηνίας, επηρεάζει αντίστοιχα τα υπόψη ποσά παροχής). 

4. Το δικαιούμενο βοήθημα χορηγείται πλήρες για εισφορές 25 ετών συμπληρωμένων σε ποσό ίσο με 60 μηνιαία μερίσματα. Για εισφορές πριν τη συμπλήρωση των 25 ετών, το ανωτέρω βοήθημα χορηγείται με βάση την ακόλουθη κλίμακα:

α. Για εισφορές από 18 ετών συμπληρωμένων έως 19 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 20 μηνιαία μερίσματα.

β. Για εισφορές από 19 ετών συμπληρωμένων έως 20 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 24 μηνιαία μερίσματα.

γ. Για εισφορές από 20 ετών συμπληρωμένων έως 21 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 28 μηνιαία μερίσματα.

δ. Για εισφορές από 21 ετών συμπληρωμένων έως 22 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 32 μηνιαία μερίσματα.

ε. Για εισφορές από 22 ετών συμπληρωμένων έως 23 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 36 μηνιαία μερίσματα.

στ. Για εισφορές από 23 ετών συμπληρωμένων έως 24 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 40 μηνιαία μερίσματα.

ζ. Για εισφορές από 24 ετών συμπληρωμένων έως 25 ετών, καταβάλλεται ποσό ίσο με 45 μηνιαία μερίσματα.

5. Για ασφαλισμένα τέκνα με πνευματική, ψυχική ή σωματική αναπηρία (ποσοστό 67% και άνω που πιστοποιείται από την Ανώτατη Ναυτική ή άλλη αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή), το εφάπαξ βοήθημα χορηγείται με βάση τα ισχύοντα στις προηγούμενες παραγράφους και επιπλέον ποσό ίσο με πέντε (5) μηνιαία μερίσματα.

6. Σε περίπτωση λήξης της ασφάλισης ΒΟΕΑ του τέκνου λόγω οριστικής παύσης των δικαιωμάτων διαδοχής στο μέρισμα θανόντος μερισματούχου μετά την ενηλικίωση του ασφαλισμένου παιδιού και πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, το εφάπαξ βοήθημα, κατά το χρόνο αυτόν της λήξης, χορηγείται ίσο με 43 μηνιαία μερίσματα για εισφορές 18 ετών συμπληρωμένων και επιπλέον 2,5 μηνιαία μερίσματα για κάθε επόμενο συμπληρωμένο έτος εισφορών και μέχρι τη συμπλήρωση 24 ετών.

7. Η χορήγηση του βοηθήματος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου κατόπιν υποβολής αιτήσεως και λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών / παραστατικών από το δικαιούχο τέκνο.

8. Η καταβολή του δικαιούμενου ποσού ενεργείται με έκδοση απόδειξης πληρωμής από το ΜΤΝ στο όνομα του δικαιούχου τέκνου.

9. Το βοήθημα επιβαρύνεται μόνο με το τέλος χαρτοσήμου που ισχύει κατά το χρόνο καταβολής του. Επίσης, υπόκειται σε κράτηση για χρέη προς το Ταμείο που προέρχονται από οφειλές του εν ενεργεία μετόχου ή του απόστρατου μερισματούχου προς αυτό, κατά τις διατάξεις της ανωτέρω Κ.Υ.Α.

 

*** Για πληροφορίες σχετικά με την χορήγηση Βοηθήματος Οικογενειακής & Επαγγελματικής Αυτοτέλειας (Β.Ο.Ε.Α.) αρμόδιο είναι το Τμήμα Μετόχων ΜΤΝ. Παρακαλούμε καλέστε στο τηλέφωνο: 210 3322038.

*** Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (κατά την αποστολή e-mail, παρακαλούμε να μνημονεύεται τηλέφωνο επικοινωνίας).

Αναζήτηση

Εορτολόγιο

Σαν Σήμερα

Εφημερίδες

Εφαρμογές

announcement new 3

announcement new 3 apostrateia

announcement new 3 energeia

announcement new 3 merismata

top